Om os

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social organisation i Aarhus, der har eksisteret siden 1997. Organisationen varetager den daglige drift af to aktivitets- og væresteder for psykisk sårbare borgere. De to væresteder hedder Bazen og Ungezonen. Begge væresteder fungerer med høj grad af brugerinddragelse.

Sindslidendes Vilkår er først og fremmest til for brugerne. Vi tilbyder ikke behandling, men samvær, aktiviteter, fællesskab og nogen at tale med. I værestederne deltager brugerne blandt andet i aktiviteter og samvær omkring den daglige madlavning, som bygger på principper for sund kost.

Sindslidendes Vilkår består af ca. 30 engagerede frivillige, der står for den daglige drift af værestederne. Værestederne har en brugerskare på omkring 60 personer. Organisationen ledes af en bestyrelse bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, der ligeledes er frivillige. Desuden er der ansat en overordnet koordinator, som varetager organisationens økonomi samt en projektkoordinator, der koordinerer organisationens motionsaktiviteter.

Tjek desuden vores facebookside her.


Ungezonen

Vores tilbud til unge i Aarhus Kommune i aldersgruppen 18 til 35 år.

Læs mere her

Bazen

Vores tilbud til alle borgere over 18 år.

Læs mere her

Værdigrundlag

At skabe trygge rammer for socialt samvær ved at sætte en dagsorden, hvor alle mødes på lige fod i et positivt forum med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og på muligheder frem for begrænsninger.

At yde støtte, omsorg og personlig kontakt til sårbare borgere. Dette ved, at de frivillige i praksis fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved i en social sammenhæng. - At mindske isolation fra samfundet ved, at psykisk sårbare borgere kan lære at opbygge og er med til at udvikle sociale netværk med hinanden.

At tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved på hver åbningsdag i værestederne at handle ind og lave mad sammen. Herudover deltage i sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter uden for værestederne. Alle aktiviteter, der for den enkelte kan føles uoverskuelige.

At forebygge livsstilssygdomme blandt brugerne ved at kunne tilbyde gratis ugentlige motionsarrangementer med en frivillig uden for værestedets åbningstider. Desuden tilbyder vi frugt til eftermiddagskaffen og et sundt og nærende måltid på hver åbningsdag.

På baggrund af vores mission og værdigrundlag arbejder vi i Sindslidendes Vilkår ud fra et recovery-orienteret mindset med at hjælpe psykisk sårbare borgere.


Recovery

I kraft af Sindslidendes Vilkårs tilknytning til socialpsykiatrien i Aarhus Kommune arbejder de frivillige ud fra recovery-tilgangen. Tanken bag recovery er, at alle kan komme sig og komme videre uanset sin situation, og derfor skal den enkelte støttes i sin vej mod en meningsfuld tilværelse. 

Recovery arbejder med fire grundlæggende værdier:

Personorientering: Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv, værdier og erfaringer. Ingen kan reduceres til en diagnose, men mødes som en unik person med egen livshistorie, udfordringer og drømme.

Personinvolvering: Vi siger ikke noget om nogen, som de ikke selv delagtiggøres i. For at tilrettelægge støtte for mennesker, må den enkeltes egne erfaringer og præferencer inddrages.

Selvbestemmelse: At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret. Alle tilbydes støtte i at tage valg samt et grundlag at beslutte ud fra, men i sidste ende er det den enkeltes eget valg.

Håb/potentiale: Alle mødes med støtte til at komme videre. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. Sammen bevarer vi håbet. 

Gennem Sindslidendes Vilkårs væresteder og aktiviteter ønsker vi, at vores brugere i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger og derigennem får lettere ved eksempelvis at danne og fastholde sociale relationer. De frivillige hos Sindslidendes Vilkår støtter brugerne i deres individuelle recoveryproces med formålet om opnåelse af mest mulig livskvalitet trods de begrænsninger, som sygdom kan medføre. Vores frivillige har arbejdet målrettet med, hvordan recovery konkret anvendes i SV.

Frivillige

Har du lyst til at blive frivillig? Så klik her for at læse mere.

LoiuseO

Louise Ø. / Antropologistuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg holder af være frivillig i SV, da jeg her både er med til at skabe et frirum for andre, og selv får et frirum i en hverdag, hvor studiet tager det meste af min tid. Jeg nyder eftermiddagene i SV, med hyggelige samtaler, spil og dejlig mad. Det er en stund, hvor man bare kan være sig selv og slappe helt af - både som bruger og som frivillig.

48370604_10215943855527332_2536705296739336192_n (1).png

Tobias / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har overskud og lyst til at støtte op om at skabe gode rammer for samvær og fællesskab for brugerne. I SV mødes man ligeværdigt brugere og frivillige imellem, og jeg oplever det som meget givende at lære om de enkelte brugeres liv, erfaringer og historie. Jeg motiveres af, hvordan et tilsyneladende beskedent bidrag som at være en opmærksom og aktiv lytter i samtalen kan gøre en forskel for den enkelte. SV rummer alle, og det oplever man særligt, når folk kommer i spil på hver sin måde, hvad end det er på en gåtur, i det daglige arbejde eller i den fælles samtale.

Trine / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg valgte at blive frivillig i SV, fordi jeg gerne ville have et studierelevant job. Det jeg især godt kan lide ved SV er, at der i deres væresteder er en hyggelig atmosfære med plads til forskelligheder. Det er en god følelse, at man som frivillig er med til at skabe et rum, hvor alle kan komme og føle sig godt tilpas. Samtidig giver brugerne også én et indblik i, hvordan det er at være dem, og jeg føler at jeg kan lære meget af dem især i forhold til mit fremtidige arbejde som socialrådgiver.

AnnaSV.png

Anna / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2018

Jeg nyder at være frivillig i SV, fordi det er tydeligt at mærke, at alle som deltager, både brugere og frivillige, kommer af oprigtig lyst og interesse. Det skaber en god fælleskabsfølelse. Derudover sætter jeg pris på, at der er en afslappet stemning i værestedet. Jeg lærer meget af at være sammen med de besøgende, da de er gode til at dele deres forskellige historier og synspunkter. På den måde kan man få et lille indblik i andre menneskers liv.

Kristina

Kristina / Lingvistikstuderende / Frivillig siden april 2018

Jeg har valgt SV, fordi jeg i min hverdag længe havde følt overskud til at gøre en lille forskel og til at støtte et værested, som står for noget, jeg virkelig kan stå inde for. Jeg havde lyst til at bruge og til at prioritere noget af min tid på at være sammen med andre mennesker i en sammenhæng, jeg ikke er vant til. Derudover er jeg af den overbevisning, at det samspil og samarbejde, der er mellem brugere og frivillige i SV, gavner alle parter, og det skaber ligeledes et godt fællesskab, hvor alles meninger og idéer tæller, og hvor alle føler de er en del af noget stort. Jeg finder mødet med brugerne, de samtaler, vi kan have og den relation, vi sammen skaber, utroligt givende og udviklende.  

28166383_10213813375122336_8780788147506469525_n.png

Michelle / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er blevet frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg gerne ville have et studierelevant frivilligt arbejde, hvor man giver noget igen. Derudover syntes jeg også, at det er fedt at være med til at skabe en hyggelig og tryg stemning, samt at møde mennesker som kommer med hver sin baggrund. Dette er samtidig med til at udvide mine perspektiver. Det dejligt at være med til at skabe et fællesskab, hvor der plads og respekt for alle. Jeg føler at lige så meget som man giver, får man også tilbage af alle de søde frivillige og brugere.

27973243_10213813375682350_5544676835120473089_n.png

Signe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg synes, det giver rigtig meget at indgå i det fælleskab, der er her. Det giver mig mulighed for at give noget til andre, men udbyttet jeg får igen er mindst lige så stort. Stemningen i SV er hyggelig og åben, hvilket også afspejles i måden man bliver taget imod på af både brugere og frivillige. Jeg kan godt lide, at vi i værestedet samles om at lave mad, så man indgår i en fælles aktivitet sammen, men at der også bare hygges, snakkes, spilles spil og slappes af.

Malthe SV.png

Malthe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2018

Jeg valgte at være frivillig, da jeg godt kan lide at gøre en forskel for andre mennesker, og bruge min fritid på at lave noget som giver mening fremfor bare at sidde og se Netflix. Desuden kan jeg også godt lide det sociale miljø der er i frivillig-gruppen. Til dagligt studerer jeg psykologi og har derfor også en faglig interesse i at være frivillig ved Sindslidendes Vilkår.

Mie 2.png

Mie / Antropologistuderende / Frivillig siden juli 2017

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg gerne vil bruge min tid på at gøre en forskel for andre. Både brugerne og de andre frivillige er utroligt søde, så det er altid rart at komme i værestederne – og at lave noget konkret og jordnært i modsætning til det, jeg laver på studiet. Og så er jeg glad for at være med til at skabe et sted, hvor det ikke handler om diagnoser eller sygdom, men bare om at være sammen, dele et måltid, snakke og grine.

22339260_1320385178072501_6728277121420552028_o.png

Ritta / Ergoterapeut / Frivillig siden april 2017

Jeg har valgt at blive frivillig i SV, da jeg ønsker at være en del af et fællesskab, som skaber trygge rammer for sindslidende. Jeg har fået utrolig meget ud af at være frivillig og nyder det fællesskab, der er i værestederne, både med brugere og andre frivillige. Der er altid en hyggelig atmosfære, og det giver et frirum fra hverdagen, hvilket har stor betydning for brugerne, men også for mig.

28056675_10215097436296003_7144609327392312370_n.png

Louise M. / Kasserer / Ergoterapeut / Frivillig siden november 2018

Jeg er frivillig hos SV, fordi det giver mig mulighed for at bidrage til et fællesskab med mulighed for givende samvær med brugere såvel som frivillige. Jeg kan udfordre mig selv personligt, få nye perspektiver på livet og samtidig tilegne mig nye erfaringer. For mig giver det god mening at støtte op om et sted, hvor der er plads til være den, man er.

28276643_10213813374842329_8557517635170472233_n.png

Ronja / Holder sabbatår / Frivillig siden oktober 2017

Som frivillig i Sindslidendes Vilkår har jeg muligheden for at kunne gøre hverdagen lidt bedre for mennesker, som har brug for det. Organisationer som SV ville ikke eksistere uden frivillige, og det er vigtigt at værne om dem. Jeg oplever altid, at både frivillige og brugere er med til at løfte værestederne og gøre en forskel i hinandens liv ved hjælp af hyggestunder, intellektuelle samtaler, simpel hverdags-snak og god mad.

SVpåvej.png

Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2018

Jeg er frivillig i SV, fordi det er et meningsfuldt sted at være. Her handler det om mennesker - ikke psykisk sygdom og diagnoser. Det er helt tydeligt at mærke, at vi, brugere som frivillige, kommer i SV alene fordi, vi har lyst til at være der. Det afspejles ved en afslappet stemning, hvor der hygges, spilles, snakkes og grines. Jeg er stolt af og glad for at kunne være med til at sætte rammerne for det fællesskab SV er. Et sted, hvor der er højt til loftet og rart at være.

Anja SV.png

Anja / Motionsmentor / Pædagogstuderende / Frivillig siden november 2018

Jeg er frivillig motionsmentor i SV, fordi det giver mig overskud at gøre noget godt for andre. Det er enormt givende at kunne gøre dagen lidt bedre for folk, der af en eller anden årsag har det svært. Jeg elsker at bruge min energi på at være aktiv, hvad end det drejer sig om at gå en lang tur eller et spil badminton i hallen. Til daglig er jeg pædagogstuderende og synes det er fedt at bruge min tid og energi på andre mennesker.

AnneS

Anne S. / Holder sabbatår / Frivillig siden september 2017

Jeg er frivillig hos SV, fordi jeg manglede noget meningsfuldt frivilligt arbejde efter jeg blev færdig på gymnasiet. I SV er der plads til alle, og der er en utroligt god stemning, hver gang man møder ind og snakker med brugerne. Det er fedt for mig at kunne få nye perspektiver på forskellige områder og derved tilegne mig nye erfaringer, både i forhold til min fremtidige uddannelse, men også på et personligt plan.

Louise M SV.png

Louise M. / Motionsmentor / Pædagogstuderende / Frivillig siden november 2018

Jeg er i SV, fordi jeg vil prøve kræfter med nye opgaver og oplevelser. Jeg finder det givende at være frivillig, da det som ordet beskriver, er et valg jeg har taget, fordi jeg finder det givende at kunne hjælpe andre til større glæde. Derudover kan jeg godt lide at bevæge mig og kan selv mærke den forskel det gør for min krop, så det glæder jeg mig til at få en masse sjove og hyggelige stunder ud af!

Cecilie SV.png

Cecilie / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2019

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har et ønske om at bruge det ekstra overskud i min hverdag på en måde, der forhåbentlig kan gavne andre mennesker. Det er studierelevant for mig, men også generelt givende at møde mennesker med en anden historie og baggrund end mig selv. Jeg synes også, at der er en særlig åbenhed blandt både brugerne og de andre frivillige i SV, som jeg er glad for at være en del af. Vi mødes alle som ligeværdige mennesker, hvor det ikke handler om diagnoser, men blot om at vi skal hygge os i hinanden selskab, i den tid vi er sammen.

SVpåvej.png

Helene / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2019

Det er en stor fornøjelse at være en del af Sindslidendes Vilkår. Det er altid rart at komme i værestederne, hvor alle bidrager til den gode og afslappede stemning. Vi har mange hyggelige timer med madlavning, snak og latter - der er ingen tvivl om, at både brugere og frivillige sætter pris på fællesskabet i SV. Som frivillig er jeg meget glad for at være med til at bevare og bidrage til dette fællesskab.

Grethe SV.png

Grethe / Psykologistuderende / Frivillig siden april 2019

Jeg er blevet frivillig i Sindslidendes Vilkår af primært to grunde, som gør det både meningsfuldt og dejligt at være en del af det skønne fællesskab. For det første hviler SV på et smukt værdigrundlag, som jeg er stolt over at facilitere og stå inde for. Det er derfor utrolig meningsfuldt for mig at bruge min tid på netop SV, og derigennem gøre en forskel for andre mennesker. For det andet går jeg hver eneste gang derfra med humøret helt i top, fordi alle – både brugere og de andre frivillige – er så søde og imødekommende, at jeg umuligt kan gøre andet end at elske at komme der.

SVpåvej.png

Emma / Samfundsfagsstuderende / Frivillig siden april 2019

Jeg blev frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg havde lyst til at indgå i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Jeg synes det er meget meningsfuldt at være med til at gøre en forskel for andre, men oplever også selv, hvor rart det er at være i SV, hvor vi mødes uanset baggrund og har hyggelige aftenener sammen. Det er dejligt at være en del af et fællesskab med både brugere og frivillige, hvor jeg møder nye mennesker, udvider min horisont og hvor vi mødes omkring aktiviteter, madlavning, spil og hygge.

Joana / HR-supporter / Frivillig siden april 2019

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg gerne vil gøre en forskel i andre folks liv. Og jeg kan altid lære noget af andre. At blive frivillig i SV er den bedste beslutning, jeg har taget, fordi brugerne og kollegaerne er meget søde, og der er altid en god stemning.

Anne Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2019

Jeg er frivillig, da jeg synes Sindslidendes Vilkår giver nogle dejlige rammer for psykisk sårbare til at møde ligesindede og være social omkring hyggelige elementer som madlavning og brætspil. Det er spændende og lærerigt at danne relationer til brugerne, og få indsigt i liv der er anderledes end ens eget.

Bestyrelsen

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Louise.png

Anna Frost

Formand

formand@sindslidende.dk

 

Nadia.png

Tobias Damm

Næstformand

tobias@sindslidende.dk

TrineSV.png

Kristina Hougaard

Sekretær og bestyrelsesmedlem

kristina@sindslidende.dk

 

Signe.png

Signe Toft Erbs

Frivilligkoordinator og bestyrelsesmedlem

signe@sindslidende.dk

Michelle Jessen

Bestyrelsesmedlem

michelle@sindslidende.dk

LouiseØSV.png

Louise Østergaard Knudsen

Bestyrelsesmedlem

louisek@sindslidende.dk

Malthe+SV.png

Malthe Vinther Madsen

Suppleant til bestyrelsen

malthe@sindslidende.dk

Helene SV.png

Helene Vennevold

Kasserer og suppleant til bestyrelsen

helene@sindslidende.dk

Grethe SV.png

Grethe Øbing-Thomsen

Brugeransvarlig og suppleant til bestyrelsen

grethe@sindslidende.dk

Ansatte

Allan.png

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

Vedtægter

Du kan læse Sindslidendes Vilkårs vedtægter her