Om os

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social organisation i Aarhus, der har eksisteret siden 1997. Organisationen varetager den daglige drift af tre aktivitets- og væresteder for psykisk sårbare borgere. De tre væresteder er: Solsikken, Bazen og Ungezonen. Alle væresteder fungerer med høj grad af brugerinddragelse.

Sindslidendes Vilkår er først og fremmest til for brugerne. Vi tilbyder ikke behandling, men samvær, aktiviteter, fællesskab og nogen at tale med. I værestederne deltager brugerne blandt andet i aktiviteter og samvær omkring den daglige madlavning, som bygger på principper for sund kost.

Sindslidendes Vilkår består af ca. 30 engagerede frivillige, der står for den daglige drift af værestederne. Værestederne har en brugerskare på omkring 60 personer. Organisationen ledes af en bestyrelse bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, der ligeledes er frivillige. Desuden er der ansat en overordnet koordinator, som varetager organisationens økonomi samt en projektkoordinator, der koordinerer organisationens motionsaktiviteter.

Tjek desuden vores facebookside her.


Ungezonen

Vores tilbud til unge i Aarhus Kommune i aldersgruppen 18 til 35 år.

Læs mere her

Bazen

Vores tilbud til alle borgere i aldersgruppen 18 år og derover.

Læs mere her

Solsikken

Vores tilbud til alle borgere over 18 år.

Læs mere her

Værdigrundlag

At skabe trygge rammer for socialt samvær ved at sætte en dagsorden, hvor alle mødes på lige fod i et positivt forum med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og på muligheder frem for begrænsninger.

At yde støtte, omsorg og personlig kontakt til sårbare borgere. Dette ved, at de frivillige i praksis fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved i en social sammenhæng. - At mindske isolation fra samfundet ved, at psykisk sårbare borgere kan lære at opbygge og er med til at udvikle sociale netværk med hinanden.

At tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved på hver åbningsdag i værestederne at handle ind og lave mad sammen. Herudover deltage i sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter uden for værestederne. Alle aktiviteter, der for den enkelte kan føles uoverskuelige.

At forebygge livsstilssygdomme blandt brugerne ved at kunne tilbyde gratis ugentlige motionsarrangementer med en frivillig uden for værestedets åbningstider. Desuden tilbyder vi frugt til eftermiddagskaffen og et sundt og nærende måltid på hver åbningsdag.

På baggrund af vores mission og værdigrundlag arbejder vi i Sindslidendes Vilkår ud fra et recovery-orienteret mindset med at hjælpe psykisk sårbare borgere.


Recovery

I kraft af Sindslidendes Vilkårs tilknytning til socialpsykiatrien i Aarhus Kommune arbejder de frivillige ud fra recovery-tilgangen. Tanken bag recovery er, at alle kan komme sig og komme videre uanset sin situation, og derfor skal den enkelte støttes i sin vej mod en meningsfuld tilværelse. 

Recovery arbejder med fire grundlæggende værdier:

Personorientering: Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv, værdier og erfaringer. Ingen kan reduceres til en diagnose, men mødes som en unik person med egen livshistorie, udfordringer og drømme.

Personinvolvering: Vi siger ikke noget om nogen, som de ikke selv delagtiggøres i. For at tilrettelægge støtte for mennesker, må den enkeltes egne erfaringer og præferencer inddrages.

Selvbestemmelse: At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret. Alle tilbydes støtte i at tage valg samt et grundlag at beslutte ud fra, men i sidste ende er det den enkeltes eget valg.

Håb/potentiale: Alle mødes med støtte til at komme videre. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. Sammen bevarer vi håbet. 

Gennem Sindslidendes Vilkårs væresteder og aktiviteter ønsker vi, at vores brugere i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger og derigennem får lettere ved eksempelvis at danne og fastholde sociale relationer. De frivillige hos Sindslidendes Vilkår støtter brugerne i deres individuelle recoveryproces med formålet om opnåelse af mest mulig livskvalitet trods de begrænsninger, som sygdom kan medføre. Vores frivillige har arbejdet målrettet med, hvordan recovery konkret anvendes i SV.

Frivillige

Har du lyst til at blive frivillig? Så klik her for at læse mere.

 

Louise.png
 

Louise / Psykologistuderende / Frivillig siden august 2016

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg gerne vil hjælpe til med og samtidig være en del af det sociale fællesskab, der i høj grad kendetegner værestederne. Der er plads til alle og man føler sig med det samme velkommen, hvilket er helt fantastisk at opleve. Det er svært ikke at gå derfra med et stort smil på læberne og en følelse af at man virkelig gør en forskel. Derfor er jeg frivillig hos SV.

Frederik.png
 

Frederik / Psykologistuderende / Frivillig siden december 2016

Jeg er frivillig hos SV, fordi jeg i værestedet møder mange forskellige flinke og interessante mennesker. Det tiltaler mig helt klart, at der er en meget afslappet atmosfære. Det at være frivillig giver mig en måde at tage et ”break” fra studiet. Jeg glæder mig altid til at komme og være med til at lave mad, spille spil, have samtaler og hygge, fordi der både i værestederne og blandt de frivillige er en kanon stemning med plads til alle. Derudover synes jeg, at organisationsarbejde er virkelig spændende.

 

Emma / Psykologistuderende / Frivillig siden februar 2015

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, da jeg gerne vil indgå i et fællesskab, hvor brugere og frivillige sammen er med til at gøre en forskel. For mig giver det at være frivillig hos Sindslidendes Vilkår ikke bare mening på et studiemæssigt, men også på et menneskeligt plan. SV er for mig et dejligt åndehul i en travl hverdag. Jeg synes, at der i værestederne er en unik omsorg, der gør, at alle føler sig velkomne. Når vi er sammen spiller vi spil, laver mad og har nogle sjove, dybe og interessante samtaler, der betyder, at jeg altid glæder mig til at komme igen.

 

Elisa / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden april 2016

Jeg er glad for den mangfoldighed som jeg oplever i SV - blandt brugere såvel som frivillige. Det skaber et rum, hvor der er plads til den enkelte og derudover mange gode samtaler, hvor jeg personligt får nye perspektiver på livet. Derudover nyder jeg at kunne bidrage til et fællesskab som værner om hinanden, og som giver plads til, at man kan være lige den, man er. Det er enormt givende for mig at være en del af og jeg er altid i godt humør efter en aften i SV.

 

 Louise / Antropologistuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg holder af være frivillig i SV, da jeg her både er med til at skabe et frirum for andre, og selv får et frirum i en hverdag, hvor studiet tager det meste af min tid. Jeg nyder eftermiddagene i SV, med hyggelige samtaler, spil og dejlig mad. Det er en stund, hvor man bare kan være sig selv og slappe helt af - både som bruger og som frivillig.

 

Trine / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg valgte at blive frivillig i SV, fordi jeg gerne ville have et studierelevant job. Det jeg især godt kan lide ved SV er, at der i deres væresteder er en hyggelig atmosfære med plads til forskelligheder. Det er en god følelse, at man som frivillig er med til at skabe et rum, hvor alle kan komme og føle sig godt tilpas. Samtidig giver brugerne også én et indblik i, hvordan det er at være dem, og jeg føler at jeg kan lære meget af dem især i forhold til mit fremtidige arbejde som socialrådgiver.

Jonas.png

Jonas / Pædagogstuderende / Frivillig siden juni 2017

Som udgangspunkt blev jeg frivillig i SV, fordi jeg følte, jeg havde overskud til at gøre noget for andre. Sidenhen har jeg erfaret, at det overskud man giver i SV, i endnu større grad kommer tilbage til en, hvilket jo bare er fedt. Fra dag ét har jeg følt mig hjemme i værestederne. Både brugere og frivillige er med til at skabe en stemning, så man får lyst til at komme igen. Jeg er oprigtig glad for at jeg startede i SV.

Anne Mette / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2016

Det er personligt givende for mig at være en del af SV bl.a. fordi jeg kan mærke hvor glade brugerne er for organisationen. For mange af brugerne fungerer SV som et frirum, hvor der er plads til alle og det finder man ikke alle vegne. Samtidig holder jeg meget af mine samtaler med brugerne, som på mange måder udfordrer mine synspunkter og giver mig nye perspektiver på livet.

 

Karoline / Studerende / Frivillig siden januar 2017

Jeg blev frivillig hos SV fordi jeg som udgangspunkt godt kunne tænke mig at gøre en forskel for andre mennesker. Efter at have været frivillig i cirka 6 måneder, har jeg fundet ud af brugerne også gør en forskel for mig. Jeg ser frem til en vagt i SV, fordi jeg altid hygger mig i brugernes selskab, hvad end vi bare snakker, spiller eller lave kreative ting.

 

Lise / Kasserer / Frivillig siden april 2017

Tekst på vej

SVpåvej.png
 

Michelle / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er blevet frivillig i Sindslidelsens Vilkår, fordi jeg gerne ville have et studierelevant frivilligt arbejde, hvor man giver noget igen. Derudover syntes jeg også, at det er fedt at være med til at skabe en hyggelig og tryg stemning, samt at møde mennesker som kommer med hver sin baggrund. Dette er samtidig med til at udvide mine perspektiver. Det dejligt at være med til at skabe et fællesskab, hvor der plads og respekt for alle. Jeg føler at lige så meget som man giver, får man også tilbage af alle de søde frivillige og brugere.

Jonas SV 2.png
 

Signe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidenes Vilkår, fordi jeg synes, det giver rigtig meget at indgå i det fælleskab, der er her. Det giver mig mulighed for at give noget til andre, men udbyttet jeg får igen er mindst lige så stort. Stemningen i SV er hyggelig og åben, hvilket også afspejles i måden man bliver taget imod på af både brugere og frivillige. Jeg kan godt lide, at vi i værestedet samles om at lave mad, så man indgår i en fælles aktivitet sammen, men at der også bare hygges, snakkes, spilles spil og slappes af.

SVpåvej.png
 

Trine / Sygeplejestuderende / Frivillig siden juni 2017

Jeg startede i SV primært fordi jeg har en stor interesse indenfor psykiatri, og fordi jeg gerne ville være en del af noget frivilligt arbejde. Jeg nyder nu at komme i SV og bruge tid sammen med brugerne. Der er plads til alle og man går altid derfra med et smil.

SVpåvej.png
 

Mie / Antropologistuderende / Frivillig siden juli 2017

Tekst på vej

22339260_1320385178072501_6728277121420552028_o.png
 

Ritta / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden april 2017

Tekst på vej

22289596_1320385134739172_5868284062284646483_o.png
 

Emma / Pædagogstuderende / Frivillig siden april 2017

Tekst på vej

Bestyrelsen

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Aleksander.png

Frederik Kapil Præstgaard

Formand

formand@sindslidende.dk

 

Jeppe.png

Elisa Nørgaard

Næstformand

elisan@sindslidende.dk

Jane.png

Emma Kau Ewald

Bestyrelsesmedlem

emma@sindslidende.dk 

 

Louise Ahle Jensen

Bestyrelsesmedlem

louise@sindslidende.dk

Ansatte

Allan.png

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

Vedtægter

Du kan læse Sindslidendes Vilkårs vedtægter her