Om os

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social organisation i Aarhus, der har eksisteret siden 1997. Organisationen varetager den daglige drift af tre aktivitets- og væresteder for psykisk sårbare borgere. De tre væresteder er: Solsikken, Bazen og Ungezonen. Alle væresteder fungerer med høj grad af brugerinddragelse.

Sindslidendes Vilkår er først og fremmest til for brugerne. Vi tilbyder ikke behandling, men samvær, aktiviteter, fællesskab og nogen at tale med. I værestederne deltager brugerne blandt andet i aktiviteter og samvær omkring den daglige madlavning, som bygger på principper for sund kost.

Sindslidendes Vilkår består af ca. 30 engagerede frivillige, der står for den daglige drift af værestederne. Værestederne har en brugerskare på omkring 60 personer. Organisationen ledes af en bestyrelse bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, der ligeledes er frivillige. Desuden er der ansat en overordnet koordinator, som varetager organisationens økonomi samt en projektkoordinator, der koordinerer organisationens motionsaktiviteter.

Tjek desuden vores facebookside her.


Ungezonen

Vores tilbud til unge i Aarhus Kommune i aldersgruppen 18 til 35 år.

Læs mere her

Bazen

Vores tilbud til alle borgere i aldersgruppen 18 år og derover.

Læs mere her

Solsikken

Vores tilbud til alle borgere over 18 år.

Læs mere her

Værdigrundlag

At skabe trygge rammer for socialt samvær ved at sætte en dagsorden, hvor alle mødes på lige fod i et positivt forum med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og på muligheder frem for begrænsninger.

At yde støtte, omsorg og personlig kontakt til sårbare borgere. Dette ved, at de frivillige i praksis fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved i en social sammenhæng. - At mindske isolation fra samfundet ved, at psykisk sårbare borgere kan lære at opbygge og er med til at udvikle sociale netværk med hinanden.

At tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved på hver åbningsdag i værestederne at handle ind og lave mad sammen. Herudover deltage i sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter uden for værestederne. Alle aktiviteter, der for den enkelte kan føles uoverskuelige.

At forebygge livsstilssygdomme blandt brugerne ved at kunne tilbyde gratis ugentlige motionsarrangementer med en frivillig uden for værestedets åbningstider. Desuden tilbyder vi frugt til eftermiddagskaffen og et sundt og nærende måltid på hver åbningsdag.

På baggrund af vores mission og værdigrundlag arbejder vi i Sindslidendes Vilkår ud fra et recovery-orienteret mindset med at hjælpe psykisk sårbare borgere.


Recovery

I kraft af Sindslidendes Vilkårs tilknytning til socialpsykiatrien i Aarhus Kommune arbejder de frivillige ud fra recovery-tilgangen. Tanken bag recovery er, at alle kan komme sig og komme videre uanset sin situation, og derfor skal den enkelte støttes i sin vej mod en meningsfuld tilværelse. 

Recovery arbejder med fire grundlæggende værdier:

Personorientering: Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv, værdier og erfaringer. Ingen kan reduceres til en diagnose, men mødes som en unik person med egen livshistorie, udfordringer og drømme.

Personinvolvering: Vi siger ikke noget om nogen, som de ikke selv delagtiggøres i. For at tilrettelægge støtte for mennesker, må den enkeltes egne erfaringer og præferencer inddrages.

Selvbestemmelse: At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret. Alle tilbydes støtte i at tage valg samt et grundlag at beslutte ud fra, men i sidste ende er det den enkeltes eget valg.

Håb/potentiale: Alle mødes med støtte til at komme videre. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. Sammen bevarer vi håbet. 

Gennem Sindslidendes Vilkårs væresteder og aktiviteter ønsker vi, at vores brugere i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger og derigennem får lettere ved eksempelvis at danne og fastholde sociale relationer. De frivillige hos Sindslidendes Vilkår støtter brugerne i deres individuelle recoveryproces med formålet om opnåelse af mest mulig livskvalitet trods de begrænsninger, som sygdom kan medføre. Vores frivillige har arbejdet målrettet med, hvordan recovery konkret anvendes i SV.

Frivillige

Har du lyst til at blive frivillig? Så klik her for at læse mere.

 

Louise.png

Louise A. / Psykologistuderende / Frivillig siden august 2016

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg gerne vil hjælpe til med og samtidig være en del af det sociale fællesskab, der i høj grad kendetegner værestederne. Der er plads til alle og man føler sig med det samme velkommen, hvilket er helt fantastisk at opleve. Det er svært ikke at gå derfra med et stort smil på læberne og en følelse af at man virkelig gør en forskel. Derfor er jeg frivillig hos SV.

SVpåvej.png

Sigrid / Samfundsfagstuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg havde et ønske om at få et afbræk fra studiet samtidig med, at jeg kunne være med til at være at gøre en forskel, hvilket er grunden til jeg er frivillig i SV. Jeg oplever SV som et sted, hvor der altid er en god og hyggelig stemning, men vigtigst af alt er der plads til alle. At være frivillig i SV har givet mig en masse nye relationer og erfaringer, man ikke finder andre steder.

Emma / Psykologistuderende / Frivillig siden februar 2015

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, da jeg gerne vil indgå i et fællesskab, hvor brugere og frivillige sammen er med til at gøre en forskel. For mig giver det at være frivillig hos Sindslidendes Vilkår ikke bare mening på et studiemæssigt, men også på et menneskeligt plan. SV er for mig et dejligt åndehul i en travl hverdag. Jeg synes, at der i værestederne er en unik omsorg, der gør, at alle føler sig velkomne. Når vi er sammen spiller vi spil, laver mad og har nogle sjove, dybe og interessante samtaler, der betyder, at jeg altid glæder mig til at komme igen.

Elisa / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden april 2016

Jeg er glad for den mangfoldighed som jeg oplever i SV - blandt brugere såvel som frivillige. Det skaber et rum, hvor der er plads til den enkelte og derudover mange gode samtaler, hvor jeg personligt får nye perspektiver på livet. Derudover nyder jeg at kunne bidrage til et fællesskab som værner om hinanden, og som giver plads til, at man kan være lige den, man er. Det er enormt givende for mig at være en del af og jeg er altid i godt humør efter en aften i SV.

Louise Ø. / Antropologistuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg holder af være frivillig i SV, da jeg her både er med til at skabe et frirum for andre, og selv får et frirum i en hverdag, hvor studiet tager det meste af min tid. Jeg nyder eftermiddagene i SV, med hyggelige samtaler, spil og dejlig mad. Det er en stund, hvor man bare kan være sig selv og slappe helt af - både som bruger og som frivillig.

Trine / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2017

Jeg valgte at blive frivillig i SV, fordi jeg gerne ville have et studierelevant job. Det jeg især godt kan lide ved SV er, at der i deres væresteder er en hyggelig atmosfære med plads til forskelligheder. Det er en god følelse, at man som frivillig er med til at skabe et rum, hvor alle kan komme og føle sig godt tilpas. Samtidig giver brugerne også én et indblik i, hvordan det er at være dem, og jeg føler at jeg kan lære meget af dem især i forhold til mit fremtidige arbejde som socialrådgiver.

Jonas.png

Jonas / Pædagogstuderende / Frivillig siden juni 2017

Som udgangspunkt blev jeg frivillig i SV, fordi jeg følte, jeg havde overskud til at gøre noget for andre. Sidenhen har jeg erfaret, at det overskud man giver i SV, i endnu større grad kommer tilbage til en, hvilket jo bare er fedt. Fra dag ét har jeg følt mig hjemme i værestederne. Både brugere og frivillige er med til at skabe en stemning, så man får lyst til at komme igen. Jeg er oprigtig glad for at jeg startede i SV.

Anne Mette / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2016

Det er personligt givende for mig at være en del af SV bl.a. fordi jeg kan mærke hvor glade brugerne er for organisationen. For mange af brugerne fungerer SV som et frirum, hvor der er plads til alle og det finder man ikke alle vegne. Samtidig holder jeg meget af mine samtaler med brugerne, som på mange måder udfordrer mine synspunkter og giver mig nye perspektiver på livet.

28277291_10213813375842354_3330389261717872177_n.png

Karoline / Studerende / Frivillig siden januar 2017

Jeg blev frivillig hos SV fordi jeg som udgangspunkt godt kunne tænke mig at gøre en forskel for andre mennesker. Efter at have været frivillig i cirka 6 måneder, har jeg fundet ud af brugerne også gør en forskel for mig. Jeg ser frem til en vagt i SV, fordi jeg altid hygger mig i brugernes selskab, hvad end vi bare snakker, spiller eller lave kreative ting.

Lise / Kasserer / Frivillig siden april 2017

Tekst på vej

28166383_10213813375122336_8780788147506469525_n.png

Michelle / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er blevet frivillig i Sindslidelsens Vilkår, fordi jeg gerne ville have et studierelevant frivilligt arbejde, hvor man giver noget igen. Derudover syntes jeg også, at det er fedt at være med til at skabe en hyggelig og tryg stemning, samt at møde mennesker som kommer med hver sin baggrund. Dette er samtidig med til at udvide mine perspektiver. Det dejligt at være med til at skabe et fællesskab, hvor der plads og respekt for alle. Jeg føler at lige så meget som man giver, får man også tilbage af alle de søde frivillige og brugere.

27973243_10213813375682350_5544676835120473089_n.png

Signe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidenes Vilkår, fordi jeg synes, det giver rigtig meget at indgå i det fælleskab, der er her. Det giver mig mulighed for at give noget til andre, men udbyttet jeg får igen er mindst lige så stort. Stemningen i SV er hyggelig og åben, hvilket også afspejles i måden man bliver taget imod på af både brugere og frivillige. Jeg kan godt lide, at vi i værestedet samles om at lave mad, så man indgår i en fælles aktivitet sammen, men at der også bare hygges, snakkes, spilles spil og slappes af.

22339699_1320385124739173_5245057032803131235_o (2).png

Trine / Sygeplejestuderende / Frivillig siden juni 2017

Jeg startede i SV primært fordi jeg har en stor interesse indenfor psykiatri, og fordi jeg gerne ville være en del af noget frivilligt arbejde. Jeg nyder nu at komme i SV og bruge tid sammen med brugerne. Der er plads til alle og man går altid derfra med et smil.

Mie 2.png

Mie / Antropologistuderende / Frivillig siden juli 2017

Tekst på vej

22339260_1320385178072501_6728277121420552028_o.png

Ritta / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden april 2017

Jeg har valgt at blive frivillig i SV, da jeg ønsker at være en del af et fællesskab, som skaber trygge rammer for sindslidende. Jeg har fået utrolig meget ud af at være frivillig og nyder det fællesskab, der er i værestederne, både med brugere og andre frivillige. Der er altid en hyggelig atmosfære, og det giver et frirum fra hverdagen, hvilket har stor betydning for brugerne, men også for mig.

27973509_10213813376842379_2751772399095094972_n.png

Anne J. / Psykologistuderende / Frivillig siden november 2017

Jeg er frivillig i SV, da jeg synes det er vigtigt at værne om de steder, hvor der er plads til alle. Dét er der i SV, og det er tydeligt at mærke, at brugerne er virkelig glade for at komme i værestederne og tilbringe tid med hinanden i nogle trygge rammer. Vi har nogle rigtig givende og hyggelige eftermiddage i værestederne sammen, og jeg lærer en masse om mig selv og mine omgivelser, ved at bruge tid sammen med de andre frivillige og ikke mindst brugerne.

22289596_1320385134739172_5868284062284646483_o.png

Emma / Pædagogstuderende / Frivillig siden april 2017

Min motivation for at blive frivillig, var at være noget for andre. Det at være frivillig i SV, kan for mig beskrives med tre ord: horisontudvidende, medmenneskeligt og hjertevarmende. P.S. Jeg lovede ikke, at det blev tre korte ord.

SVpåvej.png

Nikolaj / Ergoterapeut / Frivillig siden december 2017

Jeg er frivillig hos Sindslidendes Vilkår, da fællesskabet mellem brugere og frivillige er det bærende element for værestederne. Alle er velkomne og alle i SV bidrager på hver deres måde. Jeg får kendskab til mange forskellige mennesker og nye perspektiver på både små og store ting i livet. Stemningen er afslappet og rolig, hvilket gør, at jeg altid går fra værestederne med en god fornemmelse.  

SVpåvej.png

Nadia / Sygeplejestuderende / Frivillig siden november 2017

Jeg har længe gerne ville lave noget frivilligt arbejde, hvor jeg kunne være med til at gøre en forskel og have mulighed for at studere ved siden af. Det giver mig meget personligt, at jeg kan give ud af mit overskud og samtidig kan mærke, at jeg får endnu mere overskud efter vagterne. Vagterne hos SV er afslappende og med til at give mig et afbræk fra studiet - her er der tid til at snakke og generelt have mulighed for at indgå i et hyggeligt fællesskab.

SVpåvej.png

Aleksander / Psykolog / Frivillig siden februar 2018

Min motivation for at være frivillig i SV er tofoldig: For det første vil jeg gerne være med til at støtte op om det gode fællesskab, der allerede eksisterer, hvor jeg samtidig kan bidrage til andres liv. For det andet får jeg også selv meget ud af at møde så mange andre flinke mennesker, der tænker anderledes end mig selv. For mig er SV et hyggeligt sted med mulighed for gode snakke, dejlig mad og herligt selskab.

SVpåvej.png

Louise M. / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden november 2018

Jeg er frivillig hos SV, fordi det giver mig mulighed for at bidrage til et fællesskab med mulighed for givende samvær med brugere såvel som frivillige. Jeg kan udfordre mig selv personligt, få nye perspektiver på livet og samtidig tilegne mig nye erfaringer. For mig giver det god mening at støtte op om et sted, hvor der er plads til være den, man er.

Bestyrelsen

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Louise Ahle Jensen

Formand

formand@sindslidende.dk

 

Nadia Mikkelsen

Næstformand

nadia@sindslidende.dk

Jane.png

Emma Kau Ewald

Bestyrelsesmedlem

emma@sindslidende.dk 

 

Signe Toft Erbs

Bestyrelsesmedlem

signe@sindslidende.dk

Ansatte

Allan.png

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

Vedtægter

Du kan læse Sindslidendes Vilkårs vedtægter her