Om os

VORES VÆRESTEDER

Sindslidendes Vilkår driver Bazen og Aktivitetscaféen - to sociale caféer, som danner rammen om trygt samvær, fælles aktiviteter og en sund livsstil. Værestederne er åbne for alle over 18 år.

Vores dagligdag i Bazen er koncentreret om hyggeligt samvær og den fælles aftensmad. Her mødes brugere og frivillige om eftermiddagen til kaffe og frugt, samtaler om løst og fast og gerne et brætspil. Et samlingspunkt i værestedet er desuden det sunde og økologiske aftensmåltid, som vi planlægger og tilbereder i fællesskab. I Aktivitetscaféen afholder vi forskellige aktiviteter om søndagen, som både kan foregå i værestedet med fx kreative sysler og brætspils-turneringer eller vi tager ud af huset til nogle af byens kulturelle tilbud.

Der er cirka 60 brugere, som regelmæssigt eller med mellemrum kommer i værestederne og deltager i aktiviteterne - fremmødet af brugere fra dag til dag er alt fra 2-15 personer og der er altid to frivillige på vagt. Vores mål er, at værestederne er en tryg ramme til at brugerne kan skabe gode sociale relationer og fællesskab samt deltage i aktiviteter, som giver succesoplevelser.

VÆRDIGRUNDLAG

Sindslidendes Vilkår blev grundlagt i 1997 og har siden da arbejdet for at:

Skabe trygge rammer for samvær, hvor vi mødes på lige fod med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Støtte og skabe personlig kontakt for sårbare borgere. De frivillige fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved. Brugerne udvikler positive relationer til hinanden og opbygger gode sociale netværk.

Tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved, at vi planlægger indkøb, handler ind og laver mad sammen. Når vi hjælper hinanden skaber vi fællesskab og plads til alle. Brugerne kan også deltage i sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter udenfor værestederne, som føles overskuelige for den enkelte.

Forebygge livsstilssygdomme ved at tilbyde frugt til eftermiddagskaffen og et sundt, nærende aftensmåltid.

RECOVERY

Vores arbejde er inspireret af værdier baseret på RECOVERY, som tager udgangspunkt i fokus på og involvering af det enkelte menneske, selvbestemmelse samt håb og potentiale for udvikling. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret og en meningsfuld tilværelse kræver, at vores egne erfaringer og præferencer inddrages.

Ingen kan reduceres til en diagnose, men skal mødes som et individ med egen livshistorie, udfordringer og drømme. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. 

Vi ønsker, at støtte brugerne i at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger, få lettere ved at skabe og fastholde sociale relationer og dermed opnå mest mulig livskvalitet, trods de begrænsninger sygdom kan medføre.

FRIVILLIGE

Sindslidendes Vilkårs to væresteder drives af en gruppe på cirka 20 engagerede frivillige. De frivillige varetager også bestyrelsesposter, udvikling og ledelse af organisationen. Derudover har vi ansat en lønnet koordinator, som varetager økonomien.

Lær de frivillige bedre at kende i vores interviews :) 

Tobias / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har overskud og lyst til at støtte op om at skabe gode rammer for samvær og fællesskab for brugerne. I SV mødes man ligeværdigt brugere og frivillige imellem, og jeg oplever det som meget givende at lære om de enkelte brugeres liv, erfaringer og historie. Jeg motiveres af, hvordan et tilsyneladende beskedent bidrag som at være en opmærksom og aktiv lytter i samtalen kan gøre en forskel for den enkelte. SV rummer alle, og det oplever man særligt, når folk kommer i spil på hver sin måde, hvad end det er på en gåtur, i det daglige arbejde eller i den fælles samtale.

Anna / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2018

Jeg nyder at være frivillig i SV, fordi det er tydeligt at mærke, at alle som deltager, både brugere og frivillige, kommer af oprigtig lyst og interesse. Det skaber en god fælleskabsfølelse. Derudover sætter jeg pris på, at der er en afslappet stemning i værestedet. Jeg lærer meget af at være sammen med de besøgende, da de er gode til at dele deres forskellige historier og synspunkter. På den måde kan man få et lille indblik i andre menneskers liv.

Malthe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2018

Jeg valgte at være frivillig, da jeg godt kan lide at gøre en forskel for andre mennesker, og bruge min fritid på at lave noget som giver mening fremfor bare at sidde og se Netflix. Desuden kan jeg også godt lide det sociale miljø der er i frivillig-gruppen. Til dagligt studerer jeg psykologi og har derfor også en faglig interesse i at være frivillig ved Sindslidendes Vilkår.

Louise M. / Ergoterapeut / Frivillig siden november 2017

Jeg er frivillig hos SV, fordi det giver mig mulighed for at bidrage til et fællesskab med mulighed for givende samvær med brugere såvel som frivillige. Jeg kan udfordre mig selv personligt, få nye perspektiver på livet og samtidig tilegne mig nye erfaringer. For mig giver det god mening at støtte op om et sted, hvor der er plads til være den, man er.

Helene / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2019

Det er en stor fornøjelse at være en del af Sindslidendes Vilkår. Det er altid rart at komme i værestederne, hvor alle bidrager til den gode og afslappede stemning. Vi har mange hyggelige timer med madlavning, snak og latter - der er ingen tvivl om, at både brugere og frivillige sætter pris på fællesskabet i SV. Som frivillig er jeg meget glad for at være med til at bevare og bidrage til dette fællesskab.

Grethe / Psykologistuderende / Frivillig siden april 2019

Jeg er blevet frivillig i Sindslidendes Vilkår af primært to grunde, som gør det både meningsfuldt og dejligt at være en del af det skønne fællesskab. For det første hviler SV på et smukt værdigrundlag, som jeg er stolt over at facilitere og stå inde for. Det er derfor utrolig meningsfuldt for mig at bruge min tid på netop SV, og derigennem gøre en forskel for andre mennesker. For det andet går jeg hver eneste gang derfra med humøret helt i top, fordi alle – både brugere og de andre frivillige – er så søde og imødekommende, at jeg umuligt kan gøre andet end at elske at komme der.

Anne Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2019

Jeg er frivillig, da jeg synes Sindslidendes Vilkår giver nogle dejlige rammer for psykisk sårbare til at møde ligesindede og være social omkring hyggelige elementer som madlavning og brætspil. Det er spændende og lærerigt at danne relationer til brugerne, og få indsigt i liv der er anderledes end ens eget.

Signe / Gymnasieelev / Frivillig siden august 2019

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Jeg ønsker at gøre noget som gavner andre. I værestederne er der en hyggelig og afslappet stemning samt et godt fællesskab der giver plads til alle. I Sindslidenes Vilkår har jeg mulighed for at udfordre mig selv, med nye perspektiver og erfaringer og dette sætter jeg personligt stor pris på. 

Nadia / Pædagogstuderende / Frivillig siden september 2019

Jeg er frivillig i SV for at støtte op om en god sag. Jeg elsker at lave mad sammen med andre, dette giver mig en følelse af fællesskab og tryghed. Jeg kan godt lide at være med til at skabe god stemning, nærvær og tryghed i SV, ved SV kan man altid være afslappet og sig selv, uden nogen peger fingre af en. Jeg er stolt af, at kunne være en del af dette!

Yasmin / Psykologistuderende / Frivillig siden november 2019

Jeg er frivillig i SV fordi jeg synes det er meningsfuldt og fordi jeg værdsætter kontakten med mennesker.
Det jeg synes er godt ved SV er at der er plads til alle og at man ser mennesket bag diagnoser og fordomme.

Emilie / Sabbatår / Frivillig siden marts 2020

Jeg er frivillig i SV fordi jeg gerne vil gøre en forskel for andre. I SV kommer der personer, både brugere og frivillige, fra vidt forskellige baggrunde, men vi formår sammen at skabe fællesskab og en hyggelig atmosfære. Samværet, hvor vi snakker, spiller og laver mad sammen, er utrolig givende.

Helena / Bioanalytikerstuderende / Frivillig siden juli 2020

Jeg har valgt at være frivillig hos Sindslidendes Vilkår fordi jeg havde overskuddet til at lave noget mere udover studierne. Den tid ville jeg gerne bruge på noget meningsfuldt og jeg synes SV tilbyder et helt specielt fælleskab hvor alle er velkomne. Det er fedt at kunne være med til at skabe et rum hvor brugere og frivillige nyder at være. Jeg er glad for at kunne være en del af dette initiativ

Regitse / Psykologistuderende / Frivillig siden juli 2020

Jeg har valgt at blive frivillig i SV, da jeg havde overskuddet og ønsket om at være en del af et fællesskab, hvor man kan lære nye mennesker at kende og danne rammerne om et hyggeligt og givende miljø med plads til gode snakke, små som store. Jeg sætter pris på den afslappede stemning, og synes det giver rigtig god mening at støtte op et sted, som danner basen for gode sociale relationer og nærvær.

Sara / Cultual Sociology studerende / Frivillig siden august 2020

Jeg har valgt at være frivillig i SV, da jeg er glad for at arbejde med mennesker og gøre en positiv forskel for andre. Da jeg flyttede tilbage til Århus søgte jeg frivilligt arbejde, og syntes straks at SV lød som et ret spændende og lærerigt sted. At være frivillig hos SV giver mig nogle utrolige gode stunder med brugerne og de frivillige, hvor der er højt til loftet og altid noget at lave eller snakke om. Det er et hyggeligt, afslappet sted hvor der er plads til alle, og hvor alle får lov til at være sig selv. Dét er jeg rigtig glad for at være med til at støtte!

Laura / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2020

Jeg er frivillig i SV, fordi jeg gerne vil være med til at skabe et sted hvor man kan søge hen, når man savner et fællesskab og nogle at tale med. Hvor man kan være trods psykisk sårbarhed og hvor der er plads til alle. Jeg synes det er spændende at få et indblik i andres liv, som måske ser anderledes ud end mit eget og høre om deres erfaringer og historier.

Ester / Sabbatår / Frivillig siden oktober 2020

Jeg har valgt at være frivillig i SV, da jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for mennesker der har det svært mentalt og fysisk, samt bidrage til et fælleskab som er meningsfyldt for netop disse mennesker, og hvor de føler der er plads i samfundet til dem. I SV bliver der skabt en tryghed og nærvær, og det er netop dette der gør SV virkelig givende at være frivillig indenfor, da både ansatte og frivillige medarbejdere bidrager til den gode stemning i organisationen.

Mark / Ansat hos Toldstyrelsen / Frivillig siden december 2020

Vi har alle brug for sociale fællesskaber i større eller mindre grad. Som frivillig i Sindslidendes Vilkår kan jeg være med til skabe et trygt fællesskab for andre mennesker, hvilket jeg finder en stor glæde ved. Stemningen er altid behagelig i værestedet, og jeg sætter stor pris på de gode samtaler med både brugerne og de andre frivillige. Det er sjovt at lære om brugernes interesser, og jeg bliver altid klogere på emner, som jeg ikke kendte til før. På den måde giver det også meget til mig, at være en del af Sindslidendes Vilkår.

Dana / Psykologistuderende / Frivillig siden december 2020

Da jeg først læste om SV, blev jeg fanget og endte med at læse alt der stod på hjemmesiden. Konceptet er så fint, og jeg fandt, at det, var det perfekte tidspunkt at blive en del af noget mere betydningsfuldt. Jeg fandt også mig selv fyldt med ekstra overskud, som skulle udnyttes og hvad bedre måde end at dele den med andre. At bruge min tid og mit overskud på at være der for andre og kunne være en hjælp for nogle, der ikke har det helt så lige til. At være en del af SV, er at være en del af noget, der betyder noget.

Rasmus / Bygningsingeniørstuderende / Frivillig siden februar 2021

Jeg har valgt at være frivillig i SV, da jeg synes det er enormt vigtigt at alle mennesker har et sted de kan komme og bare være sammen med andre. Derudover så kan jeg selv lære en masse af at få andre perspektiver på tilværelsen og give andre samme oplevelse. Også er det egentligt bare super hyggeligt.

Grith / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig i SV, da jeg er et sted i mit liv med ekstra tid og overskud og gerne vil bruge det på en betydningsfuldt måde. Jeg vil gerne arbejde med mennesker og være med til at skabe et rart og trygt værested for alle, hvilket SV giver mig mulighed for.

SVs værdier passer godt med min personlighed og jeg vil gerne være med i et fælleskab med både brugere og andre frivillige.

Iben / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig hos SV, da jeg synes det er vigtigt at alle har et socialt fællesskab, hvor de kan søge tryghed og samvær. SV virker som et meget åbent, nærværerende og trygt rum, og derfor vil jeg gerne være en del af værestedet som frivillig. Det er meningsfuldt for mig at medvirke til at andre har det godt, og jeg sætter pris på at snakke med andre individer, hvor end i livet de er, og hvilke udfordringer de står over for.

Helene / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg blev frivillig i SV, fordi jeg i min hverdag efterspurgte noget nyt og sjovt at bruge min tid på. SV giver mulighed for at snakke og lære andre mennesker at kende i hyggelige rammer - et koncept som jeg gerne vil støtte op om og være en del af. Jeg får energi og overskud af at være sammen med mennesker, hvilket jeg gerne vil forsøge at dele ud af, til folk som kunne bruge lidt ekstra.

Anne-Sofie / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig hos jer er, at jeg har en stor passion for at hjælpe andre og hvor SV giver muligheden for andre at være en del af et fantastisk fællesskab hvor der er dannet gode trygge rammer og muligheden for at deltage i en masse fantastik og spændende fælles aktiviteter. Da jeg læser socialrådgivning, synes jeg SV er en fantastisk mulighed at arbejde som frivillig da det har relevans ved siden at mit studie, samt jeg har et stort ønske om at skabe et godt og trygt fælleskab som man kan være en del af og hvor man som frivillig er med til at bidrage til dette. SV giver muligheden for at lære en masse og få helt nye perspektiver på livet.

Joshua / Lærestuderende / Frivillig siden marts 2021

Konceptet om at skabe et sted hvor en hver kan være en del af et socialt fællesskab, og mødes i trygge rammer, gjorde at jeg valgte at blive frivilligt i SV. Jeg skatter yderligere højt at denne frivillighed kompenserer mig i livserfaring og kompetencer jeg vil have med mig hele mit liv.

Trine / Gymnasieelev / Frivillig siden maj 2021

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, da jeg interesserer mig for andres velvære og gerne ville hjælpe andre. Således synes jeg SV giver muligheden for at bidrage til et meningsfyldt fællesskab, hvor der fokus på hyggen og det positive aspekt af hverdagen. Værestedet sætter gode rammer for hyggeligt samvær, der i stor grad er præget af et lærerigt miljø og fællesskab. Dette er alle kvaliteter jeg vægter højt, hvor tiden med brugerne giver mig et perspektiv på hverdagen og tilværelsen, der gavner mine sociale kompetencer og livserfaring.

BESTYRELSEN

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Helene Vennevold

Formand

helene@sindslidende.dk

Signe Marie Roesgaard

Næstformand

signer@sindslidende.dk

Grethe Øbing-Thomsen

Bestyrelsesmedlem og brugeransvarlig

grethe@sindslidende.dk

Tobias Damm

Bestyrelsesmedlem

tobias@sindslidende.dk

Malthe Vinther Madsen

Bestyrelsesmedlem

malthe@sindslidende.dk

Yasmin CB Karcic

Bestyrelsesmedlem

yasmin@sindslidende.dk

Anne Kathrine Ploug Jacobsen

Suppleant til bestyrelsen

annekatrine@sindslidende.dk

Regitse Poulsen

Suppleant til bestyrelsen

regitse@sindslidende.dk

Dana Hynding Hansen

Suppleant til bestyrelsen

dana@sindslidende.dk

ANSATTE

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

VEDTÆGTER

Her kan du læse vedtægterne for Sindslidendes Vilkår.

LÆS VEDTÆGTER