Om os

VORES VÆRESTED

Sindslidendes Vilkårs driver et værested, som danner rammen om trygt samvær, fælles aktiviteter og en sund livsstil.

Vores dagligdag (mandag, tirsdag og onsdag) er koncentreret om hyggeligt samvær og den fælles aftensmad. Her mødes brugere og frivillige om eftermiddagen til kaffe og frugt, samtaler om løst og fast og gerne et brætspil. Et samlingspunkt i værestedet er desuden det sunde og økologiske aftensmåltid, som vi planlægger og tilbereder i fællesskab.

Om søndagen arrangerer vi forskellige aktiviteter, som kan foregå i værestedet med fx kreative sysler og brætspils-turneringer eller vi tager ud af huset til nogle af byens kulturelle tilbud.

Værestedet er åbent for alle over 18 år og der er cirka 60 brugere, som regelmæssigt eller med mellemrum kommer i værestedet og deltager i aktiviteterne - fremmødet af brugere fra dag til dag er alt fra 2-15 personer og der er altid to frivillige på vagt.

Vores mål er, at værestedet er en tryg ramme til at brugerne kan skabe gode sociale relationer og fællesskab samt deltage i aktiviteter, som giver succesoplevelser.
Derfor er værestedet også en “mobilfri zone” - for at værne om den gode samtale og det sociale fællesskab

POLITIKKER OG ADVARSLER

Politikker

  1. Brugere og frivillige ikke er venner på facebook, men har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på Messenger igennem vores profil eller på kontakt@sindslidende.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.
  2. Der skal være en god tone i værestedet og online. Det vil sige, at opslag og kommentarer med groft sprog og tone, eller som er direkte personangribende, ikke er tilladt.
  3. Man skal ved deling af billeder i vores grupper sikre sig, at de pågældende er okay med, at billedet bliver lagt op. Dette kan man sikre sig, ved at spørge personerne når billedet tages, eller ved at spørge dem efterfølgende. Man har altid ret til at trække sit samtykke tilbage ved deling af et billede, her kan man blot give os besked.
  4. Man ikke må lave optagelser af vores kommunikation i form af video eller lyd i værestedet
  5. Alkohol er ikke tilladt i værestedet

Advarsler

For at sikre trivsel, god tone og at vores retningslinjer bliver overholdt, har vi i SV et et regelsæt for, hvordan vi i  håndterer udfordringerne. 

Dette betyder, at vi bruger en trinfølge, når noget går imod vores politikker - i forhold til den gode tone, dette både online og i værestedet, ved optagelser af vores kommunikation i form af video eller lyd og/eller ved overtrædelse af vores andre politikker. 

Trinfølgen ser ud som følgende:

  1. Skriftlig advarsel
  2. 1 måneds karantæne fra organisationen (dvs. både fra vores Facebook gruppe og i værestedet)
  3. 3 måneders karantæne fra organisationen (dvs. både fra vores Facebook gruppe og i værestedet)
  4. Fuldkommen udelukkelse.

Det vil være op til bestyrelsen og ledelsen i SV at vurdere, hvornår vores regelsæt ikke er overholdt. Træder regelsættet i kraft, vil man blive underrettet på Messenger eller pr. mail.

Hvis I modsat har klager rettet mod de frivillige, skal I skrive til formand@sindslidende.dk, hvor klagerne vil blive håndteret.

VÆRDIGRUNDLAG

Sindslidendes Vilkår blev grundlagt i 1997 og har siden da arbejdet for at:

Skabe trygge rammer for samvær, hvor vi mødes på lige fod med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Støtte og skabe personlig kontakt for sårbare borgere. De frivillige fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved. Brugerne udvikler positive relationer til hinanden og opbygger gode sociale netværk.

Tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved, at vi planlægger indkøb, handler ind og laver mad sammen. Når vi hjælper hinanden skaber vi fællesskab og plads til alle. Brugerne kan også deltage i sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter udenfor værestederne, som føles overskuelige for den enkelte.

Forebygge livsstilssygdomme ved at tilbyde frugt til eftermiddagskaffen og et sundt, nærende aftensmåltid.

RECOVERY

Vores arbejde er inspireret af værdier baseret på RECOVERY, som tager udgangspunkt i fokus på og involvering af det enkelte menneske, selvbestemmelse samt håb og potentiale for udvikling. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret og en meningsfuld tilværelse kræver, at vores egne erfaringer og præferencer inddrages.

Ingen kan reduceres til en diagnose, men skal mødes som et individ med egen livshistorie, udfordringer og drømme. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. 

Vi ønsker, at støtte brugerne i at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger, få lettere ved at skabe og fastholde sociale relationer og dermed opnå mest mulig livskvalitet, trods de begrænsninger sygdom kan medføre.

FRIVILLIGE

Sindslidendes Vilkårs to væresteder drives af en gruppe på cirka 20 engagerede frivillige. De frivillige varetager også bestyrelsesposter, udvikling og ledelse af organisationen. Derudover har vi ansat en lønnet koordinator, som varetager økonomien.

Lær de frivillige bedre at kende i vores interviews :) 

Tobias / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har overskud og lyst til at støtte op om at skabe gode rammer for samvær og fællesskab for brugerne. I SV mødes man ligeværdigt brugere og frivillige imellem, og jeg oplever det som meget givende at lære om de enkelte brugeres liv, erfaringer og historie. Jeg motiveres af, hvordan et tilsyneladende beskedent bidrag som at være en opmærksom og aktiv lytter i samtalen kan gøre en forskel for den enkelte. SV rummer alle, og det oplever man særligt, når folk kommer i spil på hver sin måde, hvad end det er på en gåtur, i det daglige arbejde eller i den fælles samtale.

Helene / Psykolog / Frivillig siden marts 2019

Det er en stor fornøjelse at være en del af Sindslidendes Vilkår. Det er altid rart at komme i værestederne, hvor alle bidrager til den gode og afslappede stemning. Vi har mange hyggelige timer med madlavning, snak og latter - der er ingen tvivl om, at både brugere og frivillige sætter pris på fællesskabet i SV. Som frivillig er jeg meget glad for at være med til at bevare og bidrage til dette fællesskab.

Anne Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2019

Jeg er frivillig, da jeg synes Sindslidendes Vilkår giver nogle dejlige rammer for psykisk sårbare til at møde ligesindede og være social omkring hyggelige elementer som madlavning og brætspil. Det er spændende og lærerigt at danne relationer til brugerne, og få indsigt i liv der er anderledes end ens eget.

Signe / Psykologistuderende / Frivillig siden august 2019

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Jeg ønsker at gøre noget som gavner andre. I værestederne er der en hyggelig og afslappet stemning samt et godt fællesskab der giver plads til alle. I Sindslidenes Vilkår har jeg mulighed for at udfordre mig selv, med nye perspektiver og erfaringer og dette sætter jeg personligt stor pris på. 

Dana / Psykologistuderende / Frivillig siden december 2020

Da jeg først læste om SV, blev jeg fanget og endte med at læse alt der stod på hjemmesiden. Konceptet er så fint, og jeg fandt, at det, var det perfekte tidspunkt at blive en del af noget mere betydningsfuldt. Jeg fandt også mig selv fyldt med ekstra overskud, som skulle udnyttes og hvad bedre måde end at dele den med andre. At bruge min tid og mit overskud på at være der for andre og kunne være en hjælp for nogle, der ikke har det helt så lige til. At være en del af SV, er at være en del af noget, der betyder noget.

Grith / Socialrådgiver / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig i SV, da jeg er et sted i mit liv med ekstra tid og overskud og gerne vil bruge det på en betydningsfuldt måde. Jeg vil gerne arbejde med mennesker og være med til at skabe et rart og trygt værested for alle, hvilket SV giver mig mulighed for.

SVs værdier passer godt med min personlighed og jeg vil gerne være med i et fælleskab med både brugere og andre frivillige.

Helene / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg blev frivillig i SV, fordi jeg i min hverdag efterspurgte noget nyt og sjovt at bruge min tid på. SV giver mulighed for at snakke og lære andre mennesker at kende i hyggelige rammer - et koncept som jeg gerne vil støtte op om og være en del af. Jeg får energi og overskud af at være sammen med mennesker, hvilket jeg gerne vil forsøge at dele ud af, til folk som kunne bruge lidt ekstra.

Anne-Sofie / Socialrådgiverstuderende / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig hos jer er, at jeg har en stor passion for at hjælpe andre og hvor SV giver muligheden for andre at være en del af et fantastisk fællesskab hvor der er dannet gode trygge rammer og muligheden for at deltage i en masse fantastik og spændende fælles aktiviteter. Da jeg læser socialrådgivning, synes jeg SV er en fantastisk mulighed at arbejde som frivillig da det har relevans ved siden at mit studie, samt jeg har et stort ønske om at skabe et godt og trygt fælleskab som man kan være en del af og hvor man som frivillig er med til at bidrage til dette. SV giver muligheden for at lære en masse og få helt nye perspektiver på livet.

Joshua / Lærestuderende / Frivillig siden marts 2021

Konceptet om at skabe et sted hvor en hver kan være en del af et socialt fællesskab, og mødes i trygge rammer, gjorde at jeg valgte at blive frivilligt i SV. Jeg skatter yderligere højt at denne frivillighed kompenserer mig i livserfaring og kompetencer jeg vil have med mig hele mit liv.

Mette / Økonomistuderende / Frivillig siden november 2021

Jeg er frivillig i SV for at bidrage til et trygt fælleskab. Derudover er det spændende at møde mange forskellige mennesker, hvor jeg oplever at vi alle alligevel har noget til fælles. Jeg kan godt lide SV fordi det er hyggeligt, og det er skønt, at kunne bidrage til den gode stemning.

Line / Psykologistuderende / Frivillig siden februar 2022

Jeg er frivillig i SV, fordi jeg er i en tid i mit liv, hvor jeg har brug for at være noget for andre, i stedet for kun at være noget for mig selv. Det muliggør SV. Jeg kan rigtig godt lide den måde SV er struktureret på, det er en meget afslappet stemning, med en masse søde mennesker. Jeg synes SV i høj grad er med til at skabe rammerne for den gode samtale og muligheden for at danne relationer på kryds og tværs. Det synes jeg er vældig fint.

Karoline / Psykologistuderende / Frivillig siden februar 2022

Jeg er frivillig hos SV, fordi jeg har lyst til at bakke op om og støtte det hyggelige fællesskab, der er skabt. Jeg tror på, at det sociale fællesskab er betydningsfuldt og givende både for dem, som bruger værestedet, og for de frivillige. Jeg lærer utrolig meget af brugerne, fordi de er villige til at dele ud af deres interesser og viden. Derudover er der mulighed for at få dybe snakke, der åbner for nye perspektiver. Det, synes jeg, er mega fedt. Jeg synes det bedste ved SV er, at de er meget omfavnende. Der er plads til mangfoldighed og diversitet både hos brugere såvel som hos de frivillige. Det skaber et trygt miljø, hvor man tør være sig selv.

Karina / Religion- og dramaturgistuderende / Frivillig siden marts 2022

Jeg er frivillig i SV, da jeg gerne vil gøre en forskel for sårbare mennesker. Jeg har selv kæmpet med en diagnose, og jeg kan derfor, på nogle punkter, sætte mig i brugernes sted. Jeg synes SV har et godt fællesskab, hvor der er plads til at snakke åbent om hverdagens gode og dårlige sider. Man kan komme som man er, og være velkommen.

Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden juli 2022

Jeg er frivillig i SV, fordi jeg holder utroligt meget af mødet med forskellige mennesker, og fordi det for mig giver vildt god mening at bidrage til, at der er et værested, hvor man kan komme og gå helt uforpligtende, alt efter hvad der lige sker i ens liv.

SV kan noget særligt, fordi det netop er et VÆREsted, hvor der er plads til alle, og hvor det primære fokus bare er, at vi skal have en hyggelig eftermiddag og aften. Derudover lærer jeg altid et eller andet skægt af brugerne, som har mange fede livserfaringer, talenter osv at byde ind med.

Sofia / / Frivillig siden oktober 2022

Beskrivelse på vej...

Isabella / Socialrådgiver / Frivillig siden oktober 2022

SV skaber et rum, hvor jeg har fået mulighed for at være noget for andre. Samtidigt er det nogle rigtig hyggelige timer man får brugt sammen, hvor man kan komme nærmere ind på hinanden og hvor man kan udvikle sine relationelle kompetencer. Der er plads til diversitet og man mødes med gensidig respekt, hvilket jeg føler er med til at skabe et frirum til at man kan være sig selv. Alt i alt er SV et skønt sted at være og jeg er derfor glad for at kunne være med til at bidrage til det samvær det skaber.

Marie / Studerer Ernæring og Sundhed / Frivillig siden december 2022

Grunden til jeg valgte SV, var fordi jeg syntes det lød mega hyggeligt, men samtidig som noget givende. Det jeg syntes, der er godt ved SV, er at man kan være sig selv dernede. Derudover syntes jeg, det er mega fedt, at der nogle gange også er seriøse/dybe snakke om de svære ting i livet. Men samtidig er det også et sted, hvor der er plads til alle. Jeg elsker, at man bare kan komme for at hygge snakke, spille spil og spise sammen.

BESTYRELSEN

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Anne Kathrine Ploug Jacobsen

Formand

annekatrine@sindslidende.dk

Signe Marie Roesgaard

Næstformand

signer@sindslidende.dk

Tobias

Bestyrelsesmedlem

tobias@sindslidende.dk

Dana Hynding Hansen

Bestyrelsemedlem

dana@sindslidende.dk

Karina Dall Vadh

Bestyrelsemedlem

karina@sindslidende.dk 

Mette Kollerup

Bestyrelsemedlem

mette@sindslidende.dk 

ANSATTE

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

VEDTÆGTER

Her kan du læse vedtægterne for Sindslidendes Vilkår.

LÆS VEDTÆGTER