Om os

VORES VÆRESTED

Sindslidendes Vilkårs driver et værested, som danner rammen om trygt samvær, fælles aktiviteter og en sund livsstil.

Vores dagligdag (mandag, tirsdag og onsdag) er koncentreret om hyggeligt samvær og den fælles aftensmad. Her mødes brugere og frivillige om eftermiddagen til kaffe og frugt, samtaler om løst og fast og gerne et brætspil. Et samlingspunkt i værestedet er desuden det sunde og økologiske aftensmåltid, som vi planlægger og tilbereder i fællesskab.

Om søndagen arrangerer vi forskellige aktiviteter, som kan foregå i værestedet med fx kreative sysler og brætspils-turneringer eller vi tager ud af huset til nogle af byens kulturelle tilbud.

Værestedet er åbent for alle over 18 år og der er cirka 60 brugere, som regelmæssigt eller med mellemrum kommer i værestedet og deltager i aktiviteterne - fremmødet af brugere fra dag til dag er alt fra 2-15 personer og der er altid to frivillige på vagt.

Vores mål er, at værestedet er en tryg ramme til at brugerne kan skabe gode sociale relationer og fællesskab samt deltage i aktiviteter, som giver succesoplevelser.
Derfor er værestedet også en “mobilfri zone” - for at værne om den gode samtale og det sociale fællesskab

VÆRDIGRUNDLAG

Sindslidendes Vilkår blev grundlagt i 1997 og har siden da arbejdet for at:

Skabe trygge rammer for samvær, hvor vi mødes på lige fod med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Støtte og skabe personlig kontakt for sårbare borgere. De frivillige fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved. Brugerne udvikler positive relationer til hinanden og opbygger gode sociale netværk.

Tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved, at vi planlægger indkøb, handler ind og laver mad sammen. Når vi hjælper hinanden skaber vi fællesskab og plads til alle. Brugerne kan også deltage i sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter udenfor værestederne, som føles overskuelige for den enkelte.

Forebygge livsstilssygdomme ved at tilbyde frugt til eftermiddagskaffen og et sundt, nærende aftensmåltid.

RECOVERY

Vores arbejde er inspireret af værdier baseret på RECOVERY, som tager udgangspunkt i fokus på og involvering af det enkelte menneske, selvbestemmelse samt håb og potentiale for udvikling. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret og en meningsfuld tilværelse kræver, at vores egne erfaringer og præferencer inddrages.

Ingen kan reduceres til en diagnose, men skal mødes som et individ med egen livshistorie, udfordringer og drømme. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. 

Vi ønsker, at støtte brugerne i at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger, få lettere ved at skabe og fastholde sociale relationer og dermed opnå mest mulig livskvalitet, trods de begrænsninger sygdom kan medføre.

SUNDHEDSPOLITIKKEN


Opdateres snarest

OBS: Illustrationen er lånt fra Fødevarestyrelsen

POLITIKKER OG ADVARSLER

Politikker

  1. Brugere og frivillige ikke er venner på facebook, men har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på Messenger igennem vores profil eller på kontakt@sindslidende.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.
  2. Der skal være en god tone i værestedet og online. Det vil sige, at opslag og kommentarer med groft sprog og tone, eller som er direkte personangribende, ikke er tilladt.
  3. Man skal ved deling af billeder i vores grupper sikre sig, at de pågældende er okay med, at billedet bliver lagt op. Dette kan man sikre sig, ved at spørge personerne når billedet tages, eller ved at spørge dem efterfølgende. Man har altid ret til at trække sit samtykke tilbage ved deling af et billede, her kan man blot give os besked.
  4. Man ikke må lave optagelser af vores kommunikation i form af video eller lyd i værestedet
  5. Alkohol er ikke tilladt i værestedet

 

 

 

 

Advarsler

For at sikre trivsel, god tone og at vores retningslinjer bliver overholdt, har vi i SV et et regelsæt for, hvordan vi i  håndterer udfordringerne. 

Dette betyder, at vi bruger en trinfølge, når noget går imod vores politikker - i forhold til den gode tone, dette både online og i værestedet, ved optagelser af vores kommunikation i form af video eller lyd og/eller ved overtrædelse af vores andre politikker. 

Trinfølgen ser ud som følgende:

  1. Skriftlig advarsel
  2. 1 måneds karantæne fra organisationen (dvs. både fra vores Facebook gruppe og i værestedet)
  3. 3 måneders karantæne fra organisationen (dvs. både fra vores Facebook gruppe og i værestedet)
  4. Fuldkommen udelukkelse.

Det vil være op til bestyrelsen og ledelsen i SV at vurdere, hvornår vores regelsæt ikke er overholdt. Træder regelsættet i kraft, vil man blive underrettet på Messenger eller pr. mail.

Hvis I modsat har klager rettet mod de frivillige, skal I skrive til formand@sindslidende.dk, hvor klagerne vil blive håndteret.

FRIVILLIGE

Sindslidendes Vilkårs to væresteder drives af en gruppe på cirka 20 engagerede frivillige. De frivillige varetager også bestyrelsesposter, udvikling og ledelse af organisationen. Derudover har vi ansat en lønnet koordinator, som varetager økonomien.

Lær de frivillige bedre at kende i vores interviews :) 

Tobias / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har overskud og lyst til at støtte op om at skabe gode rammer for samvær og fællesskab for brugerne. I SV mødes man ligeværdigt brugere og frivillige imellem, og jeg oplever det som meget givende at lære om de enkelte brugeres liv, erfaringer og historie. Jeg motiveres af, hvordan et tilsyneladende beskedent bidrag som at være en opmærksom og aktiv lytter i samtalen kan gøre en forskel for den enkelte. SV rummer alle, og det oplever man særligt, når folk kommer i spil på hver sin måde, hvad end det er på en gåtur, i det daglige arbejde eller i den fælles samtale.

Dana / Psykologistuderende / Frivillig siden december 2020

Da jeg først læste om SV, blev jeg fanget og endte med at læse alt der stod på hjemmesiden. Konceptet er så fint, og jeg fandt, at det, var det perfekte tidspunkt at blive en del af noget mere betydningsfuldt. Jeg fandt også mig selv fyldt med ekstra overskud, som skulle udnyttes og hvad bedre måde end at dele den med andre. At bruge min tid og mit overskud på at være der for andre og kunne være en hjælp for nogle, der ikke har det helt så lige til. At være en del af SV, er at være en del af noget, der betyder noget.

Grith / Socialrådgiver / Pædagogiskantropologi-studerende / Frivillig siden marts 2021

Jeg er blevet frivillig i SV, da jeg er et sted i mit liv med ekstra tid og overskud og gerne vil bruge det på en betydningsfuldt måde. Jeg vil gerne arbejde med mennesker og være med til at skabe et rart og trygt værested for alle, hvilket SV giver mig mulighed for.

SVs værdier passer godt med min personlighed og jeg vil gerne være med i et fælleskab med både brugere og andre frivillige.

Karina / Cand. Mag i Religion og Dramaturgi / Frivillig siden marts 2022

Jeg er frivillig i SV, da jeg gerne vil gøre en forskel for sårbare mennesker. Jeg har selv kæmpet med en diagnose, og jeg kan derfor, på nogle punkter, sætte mig i brugernes sted. Jeg synes SV har et godt fællesskab, hvor der er plads til at snakke åbent om hverdagens gode og dårlige sider. Man kan komme som man er, og være velkommen.

Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden juli 2022

Jeg er frivillig i SV, fordi jeg holder utroligt meget af mødet med forskellige mennesker, og fordi det for mig giver vildt god mening at bidrage til, at der er et værested, hvor man kan komme og gå helt uforpligtende, alt efter hvad der lige sker i ens liv.

SV kan noget særligt, fordi det netop er et VÆREsted, hvor der er plads til alle, og hvor det primære fokus bare er, at vi skal have en hyggelig eftermiddag og aften. Derudover lærer jeg altid et eller andet skægt af brugerne, som har mange fede livserfaringer, talenter osv at byde ind med.

Sofia C / Social- og specialpædagog / Frivillig siden oktober 2022

Jeg har tidligere arbejdet på et socialpsykiatrisk bosted, hvor arbejdet (som jeg var helt vildt glad for) var meget én-til-én, og jeg havde lyst til at prøve at give mig i kast med noget der var mere fællesskabsorienteret. Noget af det mest værdifulde ved SV er for mig måden hvorpå vi, brugere og frivillige, sammen arbejder på at skabe, vedligeholde og udvikle et fællesskab der er rummeligt, konstruktivt, meningsfuldt. Jeg har allerede, i løbet af de kun fem måneder jeg har været en del af SV, lært meget, og jeg glæder mig til at lære og udvikle mig mere, samt vedblivende at finde måder at komme med mine egne bidrag til fællesskabet, aktiviteterne, hverdagssituationerne og stemningen i SV.

Marie / Studerer Ernæring og Sundhed / Frivillig siden december 2022

Grunden til jeg valgte SV, var fordi jeg syntes det lød mega hyggeligt, men samtidig som noget givende. Det jeg syntes, der er godt ved SV, er at man kan være sig selv dernede. Derudover syntes jeg, det er mega fedt, at der nogle gange også er seriøse/dybe snakke om de svære ting i livet. Men samtidig er det også et sted, hvor der er plads til alle. Jeg elsker, at man bare kan komme for at hygge snakke, spille spil og spise sammen.

Signe / Sabbatår / Frivillig siden februar 2023

Jeg blev frivillig i SV, fordi jeg altid har haft en naturlig interesse i menneskelige relationer. Da jeg stødte på SV, var tiden og lysten der til at engagere mig i noget nyt, og jeg så en mulighed for at støtte mennesker, som kunne bruge lidt ekstra. Mødet med brugerne i SV lærer jeg meget af - hvad end det er af deres livserfaringer, talenter eller bidrag til min selvudvikling.

Sofia L / Sabbatår / Frivillig siden februar 2023

Jeg valgte at blive en del af SV, da jeg havde tid og overskud til at lave noget ekstra, der kan gøre en forskel for sårbare mennesker. Konceptet hos os er meget uformelt, og det er noget af det, som jeg bedst kan lide ved at være frivillig i SV. Vi drikker kaffe, snakker om diverse spændende interesser hos brugerne, og jeg går altid derfra med ny viden. Både frivillige og brugere bidrager til at værestedet er så åbent, trygt og hyggeligt, som det er, og det er helt unikt. Den helt store glæde for mig er at vide, at jeg bidrager til at gøre en forskel for de mennesker, der kommer hos os.

Kristoffer / studerer Value Chain Management / Frivillig siden september 2023

Jeg er frivillig hos SV da jeg synes det er et vigtigt og godt tilbud og værested. Det er vigtigt for mig at kunne hjælpe, og mærke at man gør en forskel for andre mennesker. Jeg synes at både hverdagen i SV, men især også nogle af de aktiviteter der bliver tilbudt, er med til at gøre SV til et dejligt sted, som jeg er glad for at være en del af. Mit studie er virksomhedsorienteret, så derfor nyder jeg også at være frivillig, da det er lærerigt og dejligt at det er varierede i forhold til min hverdag på studiet

Camilla/ Sabbatår /Frivillig siden november 2023

Med ekstra overskud, tid og lyst til at bidrage gav det mening for mig at blive frivillig hos SV. Jeg vil gerne være med til at skabe et rum, hvor man føler sig tryg og velkommen. Et sted hvor man kan bidrage med stort og småt, og møde hinanden med hvert vores udgangspunkt. Jeg tror på vi alle kan udvide hinandens horisonter, og at nogle af de bedste snakke findes over en kop kaffe

Liv / Psykologistuderende / Frivillig siden november 2023

Jeg valgte at blive frivillig hos SV, da jeg under mit studie fik lidt ekstra tid og overskud, som jeg havde lyst til at bruge på noget meningsfuldt. Jeg værdsætter atmosfæren i SV, hvor alle er velkomne, og hvor der er plads til både dybe samtaler og afslappet socialt samvær.

Isabella / Sabbatår / Frivillig siden november 2023

Jeg er frivillig i SV, da jeg synes, det er vigtigt, man gør en forskel, når man har muligheden. SV er et super hyggeligt sted og vi har et godt sammenhold, der er både plads til rolige spilledage og nogle gode diskussioner samt samtaler om de lidt dybere ting i livet. Alt i alt er SV bare super dejligt at være en del af.

Sofia / Pædagogmedhjælper / Frivillig siden december 2023

Jeg blev frivillig hos SV, fordi jeg havde ekstra tid og overskud i min dagligdag, som jeg godt ville bruge på noget meningsfuldt. Jeg har altid haft en interesse i at arbejde med mennesker og vil gerne være med til at bidrage til et godt fællesskab, samt et trygt værested. Det kan jeg gøre i SV, hvor brugerne samtidig også giver meget igen med deres erfaringer og fortællinger. SV er et fedt sted at være frivillig, fordi der er super hyggeligt og plads til alle.

Camilla / Frivillig siden januar 2024

BESTYRELSEN

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Dana Hynding Hansen

Forperson

dana@sindslidende.dk

Grith Thyregod Vindum Jensen

Næstforperson

grith@sindslidende.dk

Tobias

Bestyrelsesmedlem

tobias@sindslidende.dk

Karina Dall Vadh

Bestyrelsemedlem

karina@sindslidende.dk 

Katrine Edelberg Hald

Bestyrelsesmedlem

katrine@sindslidende.dk

Sofia

Bestyrelsesmedlem

sofia@sindslidende.dk 

Signe Broch-Lips

Bestyrelsesmedlem

signe@sindslidende.dk

Sofia Juel Lausen

Bestyrelsesmedlem

sofialausen@sindslidende.dk

ANSATTE

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

VEDTÆGTER

Her kan du læse vedtægterne for Sindslidendes Vilkår.

LÆS VEDTÆGTER