Om os

VORES VÆRESTEDER

Sindslidendes Vilkår driver to væresteder; Bazen og Aktivitetscaféen, som danner rammen om trygt samvær, fælles aktiviteter og en sund livsstil. Værestederne er åbne for alle over 18 år.

Vores dagligdag i Bazen er koncentreret om hyggeligt samvær og den fælles aftensmad. Her mødes brugere og frivillige om eftermiddagen til kaffe og frugt, samtaler om løst og fast og gerne et brætspil. Et samlingspunkt i værestedet er desuden det sunde og økologiske aftensmåltid, som vi planlægger og tilbereder i fællesskab. I Aktivitetscaféen afholder vi forskellige aktiviteter om søndagen, som både kan foregå i værestedet med fx kreative sysler og brætspils-turneringer eller vi tager ud af huset til nogle af byens kulturelle tilbud.

Der er cirka 60 brugere, som regelmæssigt eller med mellemrum kommer i værestederne og deltager i aktiviteterne - fremmødet af brugere fra dag til dag er alt fra 2-15 personer og der er altid to frivillige på vagt. Vores mål er, at værestederne er en tryg ramme til at brugerne kan skabe gode sociale relationer og fællesskab samt deltage i aktiviteter, som giver succesoplevelser.

VÆRDIGRUNDLAG

Sindslidendes Vilkår blev grundlagt i 1997 og har siden da arbejdet for at:

Skabe trygge rammer for samvær, hvor vi mødes på lige fod med gensidig respekt, fællesskab, hjælpsomhed og fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Støtte og skabe personlig kontakt for sårbare borgere. De frivillige fungerer som rollemodeller, som den enkelte kan relatere sig til og føle sig tryg ved. Brugerne udvikler positive relationer til hinanden og opbygger gode sociale netværk.

Tilbyde aktiviteter, der giver succesoplevelser ved, at vi planlægger indkøb, handler ind og laver mad sammen. Når vi hjælper hinanden skaber vi fællesskab og plads til alle. Brugerne kan også deltage i sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter udenfor værestederne, som føles overskuelige for den enkelte.

Forebygge livsstilssygdomme ved at tilbyde frugt til eftermiddagskaffen og et sundt, nærende aftensmåltid.

RECOVERY

Vores arbejde er inspireret af værdier baseret på RECOVERY, som tager udgangspunkt i fokus på og involvering af det enkelte menneske, selvbestemmelse samt håb og potentiale for udvikling. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret og en meningsfuld tilværelse kræver, at vores egne erfaringer og præferencer inddrages.

Ingen kan reduceres til en diagnose, men skal mødes som et individ med egen livshistorie, udfordringer og drømme. Alle har mulighed for at udvikle sig, og ingen bliver mødt med begrænsede forestillinger eller lave forventninger. 

Vi ønsker, at støtte brugerne i at mestre udfordringerne ved deres funktionsbegrænsninger, få lettere ved at skabe og fastholde sociale relationer og dermed opnå mest mulig livskvalitet, trods de begrænsninger sygdom kan medføre.

FRIVILLIGE

Sindslidendes Vilkårs to væresteder drives af en gruppe på cirka 20 engagerede frivillige. De frivillige varetager også bestyrelsesposter, udvikling og ledelse af organisationen. Derudover har vi ansat en lønnet koordinator, som varetager økonomien.

Lær de frivillige bedre at kende i vores interviews :) 

Tobias / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2017

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg har overskud og lyst til at støtte op om at skabe gode rammer for samvær og fællesskab for brugerne. I SV mødes man ligeværdigt brugere og frivillige imellem, og jeg oplever det som meget givende at lære om de enkelte brugeres liv, erfaringer og historie. Jeg motiveres af, hvordan et tilsyneladende beskedent bidrag som at være en opmærksom og aktiv lytter i samtalen kan gøre en forskel for den enkelte. SV rummer alle, og det oplever man særligt, når folk kommer i spil på hver sin måde, hvad end det er på en gåtur, i det daglige arbejde eller i den fælles samtale.

Anna / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2018

Jeg nyder at være frivillig i SV, fordi det er tydeligt at mærke, at alle som deltager, både brugere og frivillige, kommer af oprigtig lyst og interesse. Det skaber en god fælleskabsfølelse. Derudover sætter jeg pris på, at der er en afslappet stemning i værestedet. Jeg lærer meget af at være sammen med de besøgende, da de er gode til at dele deres forskellige historier og synspunkter. På den måde kan man få et lille indblik i andre menneskers liv.

Malthe / Psykologistuderende / Frivillig siden oktober 2018

Jeg valgte at være frivillig, da jeg godt kan lide at gøre en forskel for andre mennesker, og bruge min fritid på at lave noget som giver mening fremfor bare at sidde og se Netflix. Desuden kan jeg også godt lide det sociale miljø der er i frivillig-gruppen. Til dagligt studerer jeg psykologi og har derfor også en faglig interesse i at være frivillig ved Sindslidendes Vilkår.

Louise M. / Ergoterapeut / Frivillig siden november 2018

Jeg er frivillig hos SV, fordi det giver mig mulighed for at bidrage til et fællesskab med mulighed for givende samvær med brugere såvel som frivillige. Jeg kan udfordre mig selv personligt, få nye perspektiver på livet og samtidig tilegne mig nye erfaringer. For mig giver det god mening at støtte op om et sted, hvor der er plads til være den, man er.

Helene / Psykologistuderende / Frivillig siden marts 2019

Det er en stor fornøjelse at være en del af Sindslidendes Vilkår. Det er altid rart at komme i værestederne, hvor alle bidrager til den gode og afslappede stemning. Vi har mange hyggelige timer med madlavning, snak og latter - der er ingen tvivl om, at både brugere og frivillige sætter pris på fællesskabet i SV. Som frivillig er jeg meget glad for at være med til at bevare og bidrage til dette fællesskab.

Grethe / Psykologistuderende / Frivillig siden april 2019

Jeg er blevet frivillig i Sindslidendes Vilkår af primært to grunde, som gør det både meningsfuldt og dejligt at være en del af det skønne fællesskab. For det første hviler SV på et smukt værdigrundlag, som jeg er stolt over at facilitere og stå inde for. Det er derfor utrolig meningsfuldt for mig at bruge min tid på netop SV, og derigennem gøre en forskel for andre mennesker. For det andet går jeg hver eneste gang derfra med humøret helt i top, fordi alle – både brugere og de andre frivillige – er så søde og imødekommende, at jeg umuligt kan gøre andet end at elske at komme der.

Emma / Samfundsfagsstuderende / Frivillig siden april 2019

Jeg blev frivillig hos Sindslidendes Vilkår, fordi jeg havde lyst til at indgå i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Jeg synes det er meget meningsfuldt at være med til at gøre en forskel for andre, men oplever også selv, hvor rart det er at være i SV, hvor vi mødes uanset baggrund og har hyggelige aftenener sammen. Det er dejligt at være en del af et fællesskab med både brugere og frivillige, hvor jeg møder nye mennesker, udvider min horisont og hvor vi mødes omkring aktiviteter, madlavning, spil og hygge.

Anne Katrine / Psykologistuderende / Frivillig siden maj 2019

Jeg er frivillig, da jeg synes Sindslidendes Vilkår giver nogle dejlige rammer for psykisk sårbare til at møde ligesindede og være social omkring hyggelige elementer som madlavning og brætspil. Det er spændende og lærerigt at danne relationer til brugerne, og få indsigt i liv der er anderledes end ens eget.

Signe / Gymnasieelev / Frivillig siden august 2019

Jeg er blevet frivillig i Sindslidendes Vilkår, fordi jeg ønskede at gøre en forskel, hvor jeg gjorde noget der gavnede andre. I værestederne er der en hyggelig og afslappet stemning samt et godt fællesskab der giver plads til alle. I Sindslidenes Vilkår har jeg muligt for at udfordre mig selv, med nye perspektiver og erfaringer og dette sætter jeg personligt stor pris på. 

Nadia / Pædagogstuderende / Frivillig siden september 2019

Jeg er frivillig i SV for at støtte op om en god sag. Jeg elsker at lave mad sammen med andre, dette giver mig en følelse af fællesskab og tryghed. Jeg kan godt lide at være med til at skabe god stemning, nærvær og tryghed i SV, ved SV kan man altid være afslappet og sig selv, uden nogen peger fingre af en. Jeg er stolt af, at kunne være en del af dette!

Line / Ergoterapeutstuderende / Frivillig siden oktober 2019

Jeg har valgt at blive frivillig i SV, fordi jeg gerne vil være med til at skabe et hyggeligt og socialt rum, for mennesker som mangler det i deres liv. SV er et sted hvor alle er velkomme. Der er plads til forskelligheder. Jeg synes det er dejligt at kunne være med til at skabe rammerne for et sted hvor det er er rart at komme for alle.

Kathrine / Sabbatår / Frivillig siden oktober 2019

Jeg er frivillig i Sindslidendes Vilkår fordi det giver nye perspektiver af tilværelsen samt energi og overskud. Som frivillig i SV indgår man i et fantastisk fællesskab mellem både de frivillige og vores brugere, som alle kommer af interesse og lyst. På den måde er SV for mig et frirum væk fra hverdagens travlhed med plads til bare at være til stede i øjeblikket.

Yasmin / Psykologistuderende / Frivillig siden november 2019

Jeg er frivillig i SV fordi jeg synes det er meningsfuldt og fordi jeg værdsætter kontakten med mennesker.
Det jeg synes er godt ved SV er at der er plads til alle og at man ser mennesket bag diagnoser og fordomme.

Emilie / Sabbatår / Frivillig siden marts 2020

Jeg er frivillig i SV fordi jeg gerne vil gøre en forskel for andre. I SV kommer der personer, både brugere og frivillige, fra vidt forskellige baggrunde, men vi formår sammen at skabe fællesskab og en hyggelig atmosfære. Samværet, hvor vi snakker, spiller og laver mad sammen, er utrolig givende.

Laura / Ansat ved Arla / Frivillig siden juli 2020

Jeg har i længere tid gerne ville lave noget frivilligt arbejde, da jeg gerne vil være med til at gøre en forskel.
Da jeg flyttede til Århus, besluttede jeg at blive en del af SV. Jeg blev hurtigt grebet af de relationer man danner til brugerne, og det at få indsigt i liv der er anderledes end ens eget. Det er spændende og lærerigt!
Det er fedt at komme i værestederne. Alle bidrager til en god og afslappende stemning, hvor der er plads til alle!

Helena / Bioanalytikerstuderende / Frivillig siden juli 2020

Jeg har valgt at være frivillig hos Sindslidendes Vilkår fordi jeg havde overskuddet til at lave noget mere udover studierne. Den tid ville jeg gerne bruge på noget meningsfuldt og jeg synes SV tilbyder et helt specielt fælleskab hvor alle er velkomne. Det er fedt at kunne være med til at skabe et rum hvor brugere og frivillige nyder at være. Jeg er glad for at kunne være en del af dette initiativ

Regitse / Psykologistuderende / Frivillig siden juli 2020

Jeg har valgt at blive frivillig i SV, da jeg havde overskuddet og ønsket om at være en del af et fællesskab, hvor man kan lære nye mennesker at kende og danne rammerne om et hyggeligt og givende miljø med plads til gode snakke, små som store. Jeg sætter pris på den afslappede stemning, og synes det giver rigtig god mening at støtte op et sted, som danner basen for gode sociale relationer og nærvær.

Sara / Cultual Sociology studerende / Frivillig siden august 2020

Jeg har valgt at være frivillig i SV, da jeg er glad for at arbejde med mennesker og gøre en positiv forskel for andre. Da jeg flyttede tilbage til Århus søgte jeg frivilligt arbejde, og syntes straks at SV lød som et ret spændende og lærerigt sted. At være frivillig hos SV giver mig nogle utrolige gode stunder med brugerne og de frivillige, hvor der er højt til loftet og altid noget at lave eller snakke om. Det er et hyggeligt, afslappet sted hvor der er plads til alle, og hvor alle får lov til at være sig selv. Dét er jeg rigtig glad for at være med til at støtte!

Anne-Sofie / / Frivillig siden september 2020

Beskrivelse på vej...

BESTYRELSEN

Sindslidendes Vilkår bliver drevet af bestyrelsen, som består af frivillige i organisationen. Derudover er der ansat en koordinator til at udføre diverse løbende opgaver.

Helene Vennevold

Formand

helene@sindslidende.dk

Tobias Damm

Næstformand

tobias@sindslidende.dk

Grethe Øbing-Thomsen

Bestyrelsesmedlem og brugeransvarlig

grethe@sindslidende.dk

Signe Marie Roesgaard

Bestyrelsesmedlem og referent

signer@sindslidende.dk

Louise Menzel

Bestyrelsesmedlem og kasserer

louise.m@sindslidende.dk

Line Laursen

Bestyrelsesmedlem

line@sindslidende.dk

Malthe Vinther Madsen

Suppleant til bestyrelsen

malthe@sindslidende.dk

Cecilie Arnsel

Suppleant til bestyrelsen og frivilligkoordinator

cecilie@sindslidende.dk

Yasmin CB Karcic

Suppleant til bestyrelsen

yasmin@sindslidende.dk

ANSATTE

Allan Peter Høj

Koordinator

allan@sindslidende.dk

VEDTÆGTER

Her kan du læse vedtægterne for Sindslidendes Vilkår.

LÆS VEDTÆGTER